Wie zijn we


De vereniging Lier4business is sinds voorjaar 2017 gegroeid uit de ondernemersverenigingen Antwerpsesteenweg en Mechelsesteenweg en is er vandaag voor alle B2B bedrijven van Lier en Koningshooikt.
De ondernemersvereniging Lier4business vertegenwoordigt vanaf september 2017 de Lierse B2B ondernemers binnen de Lierse Economische Raad. Ze zorgt voor de informatiedoorstroming van de Lierse Economische Raad en de Cel Economie naar haar leden. Hierbij wenst ze een positieve interactie tussen de leden-ondernemers te stimuleren.
De oorspronkelijke verenigingen Mechelsesteenweg en Antwerpsesteenweg werden enkele jaren geleden opgericht met als specfiek doel om met een actieve participatie, de economische actoren (KMO’s, handelsondernemingen, horeca,…) van de Mechelsesteenweg en de Antwerpsesteenweg te vertegenwoordigen binnen de Lierse Economische Raad.

Vandaag zal de nieuwe vereniging Lier4business diezelfde rol opnemen voor álle Lierse B2B ondernemingen voor wat betreft aangelegenheden van gemeenschappelijk economisch belang. Hierbij zal ze eveneens voeling houden met de problematiek van andere economische groeperingen die ook in de Economische Raad vertegenwoordigd zijn.
De Economische Raad is een participatief inspraak-en adviesorgaan voor alle actoren van de Lierse economie. Concreet betekent dit dat in de Economische Raad de focus ligt op :
  • de versterking van kennis en vaardigheden over de economische sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen van Lier;
  • de ontwikkeling van een visie op het economische beleid in Lier;
  • de integratie van een ‘economische toets’ in andere beleidsdomeinen;
  • monitoring en evaluatie van de acties en projecten.
Voor alle B2C ondernemers werd Lier Shopping vzw opgericht die deze ondernemers ook vertegenwoordigt in de Economische Raad.
Binnen een onderneming is het perfect mogelijk dat er zowel B2B als B2C activiteiten zijn en het lidmaatschap van de ene vereniging sluit het lidmaatschap van de andere niet uit.
De werking van Lier4business wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het is geen vzw maar een feitelijke vereniging. Formaliteiten worden zo tot een minimum beperkt. Het lidmaatschap is gratis zolang de werking van de vereniging dit toelaat. Op geen enkele manier is er een overname van taken/activiteiten eigen aan belangen-en vakverenigingen zoals VOKA , Unizo,...
We voorzien een contactmoment per jaar met en voor alle leden.
Initiatiefnemers zijn:


Claudia De Moor  (Vosschemie-Benelux)

Liesbeth Schwartz (Constant Congress Lier)Jan Lemmens (Lemmens winkelinrichting)


Marc Schijvaerts (PeopleWare)


Lennard Pauwels (Pareto)


Erwin Goyvaerts (Fiduciaire Goyvaerts Erwin & C°)

Leo Deprince
Karine van der Sluis
Dimitri Baeten

Populaire posts van deze blog

Nieuwjaarscocktail Voka Lokaal Neteland: 23 januari

Lierse Ondernemers en Jeugd slaan de handen in elkaar

Lierse steunmaatregelen