Posts

Digitale Infosessie ‘Inschrijven Voor Aanbestedingen. Hoe Pak Ik Dit Aan?

  Boost je lokale ondernemerszin en schrijf in voor een infosessie over aanbestedingen     Voka   Kamer van Koophandel Mechelen – Kempen ,  Lier4business  en de   economische dienst van stad Lier   nodigen u graag uit op een digitale infosessie rond aanbestedingen.   De stad Lier wenst immers in deze bizarre en vaak moeilijke tijden voor de bedrijven alle lokale ondernemingen opnieuw te informeren over deze overheidsprocedure. Doel van deze sessie is dat jullie op een uurtje precies weten hoe het systeem van aanbestedingen werkt & hoe jullie kunnen meedingen om een opdracht vanuit de gemeente of andere overheidsinstelling binnen te halen. Het is vaak éénvoudiger dan iedereen denkt en kan de samenwerking tussen stad & OCMW Lier en de lokale ondernemingen verder versterken.   Zeg nu zelf…je lokale overheid, gemeente of stad als klant….daar mag je als ondernemer toch fier op zijn. Katleen Janssens (Directeur Stad Lier & OCMW Lier) neemt je graag mee in de wereld van de overhei

Tewerkstelling in buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen

Burgemeester Frank Boogaerts maakt ondernemers attent op de naleving van Art. 3 van het Ministerieel Besluit van vorige zondag (cfr. onderstaand overgenomen). Wij beschikken niet over (KBO- noch VKBO-) lijsten met e-mailadressen van de bouwsector & schoonmaak. Land- & tuinbouw kunnen we via de lijsten van het Dep. Landbouw & Visserij bereiken. Deze branches hebben geen secorspecifieke vergunningen bij ons lopen. Dit zijn de benoemde sectoren in Art. 3 § 1 & § 2 van het MB dd. zondag. Betreft: “Art. 3. § 1. Iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw bedoeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 1, 1° van het koninklijk besluit nr. 22 van 15

PERSBERICHT 15/10/2020: Lierse Ondernemers en jongeren slaan de hand in elkaar

Afbeelding
Sinds enkele maanden werkt Lier4Business een project uit om meer Ondernemerschap bij onze Lierse jongeren te stimuleren, waarbij men de handen rijkt naar de Lierse jongeren. Hierbij wist men het Lierse Jeugdhuis De Moeve en ook bijna alle Lierse scholen te motiveren voor dit initiatief en schieten ze samen het project van Jeugdig Ondernemerschap uit de startblokken. “Als ondernemers begrijpen we maar al te goed dat onze Lierse Jeugd, de Toekomst van Morgen voor Lier betekent”, vertelt Claudia De Moor, voorzitster Lier4Business, “Jammer genoeg zien we langs verschillende kanten dat onze dynamische talenten onze stad verlaten. Eén van de redenen hiervan is ook het feit dat onze Lierse Ondernemers te weinig gekend zijn bij de Lierenaar en in het bijzonder bij onze Lierse jongeren. Daar willen wij graag met Lier4Business iets aan doen.” Ook de scholen begrijpen tevens dat de ondernemers van nu, de jobs van de toekomst creëren en dat ze onze jeugd mee kunnen opleiden als de professionals va

Lierse Ondernemers en Jeugd slaan de handen in elkaar

“Great Things are not done by one person. They’re done by a team of people”  Steve Jobs Als Lierse ondernemers begrijpen we maar al te goed dat onze Lierse Jeugd, de toekomst van morgen is. De scholen begrijpen tevens dat de ondernemers van nu, de jobs van de toekomst creëren en dat ze onze jeugd mee kunnen opleiden als de professionals van morgen! Lier4business wil daarin helpen. Lierse ondernemers en Lierse scholen versterken elkaar door samen te werken en dit heeft een sterk verbindend karakter en laat verbinden één van de pijlers zijn van Lier4business. Want met meerderen tellen we niet zomaar op, maar vermenigvuldigen we onze competenties! Jouw bedrijf is in dit opzicht van onschatbare waarde om onze Lierse Jeugd een realistische, maar uitdagende leeromgeving in eigen Stad aan te bieden, want ook Lier telt een groot pakket aan jonge en frisse talenten die op zoek zijn naar stageplaatsen of/en vrijwilligerswerk! Vindt U het ook belangrijk dat we onze “Human Resources “ eerd

Lierse steunmaatregelen

De nieuwsbrief van de Economische Raad Lier met het laatste nieuws over lokale steunmaatregelen  vind je hier.   Met volgende topics: Lierse steunmaatregelen De Lierse centrumbon Lierse initiatieven op RTV Stad en OCMW Lier laten hun personeel lokaal winkelen  Maak je etalage Corona-Kick-Out-proof!  Gratis advertentieruimte dankzij Mediahuis en VLAIO

Steunmaatregelen en info voor ondernemers aangaande Corona

Stad Lier: Ondersteuning vrije beroepen, middenstanders en bedrijven n.a.v. maatregelen Corona Unizo: Alle ondernemersinfo over Corona Voka:  Zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan

UITGESTELD netwerkevent : 13 maart 2020 om 16h

Meer dan 130 Lierse ondernemers schreven zich in voor het event van vrijdag 13 maart. Een recordopkomst! De interesse in het Lierse internationaal visionair project #LIV is enorm. Jammer genoeg en met heel veel spijt, hebben wij - na rijp beraad - beslist om het Lier4Business event van vrijdag 13 maart te UIT TE STELLEN . Met de dreigende verspreiding van het Coronavirus, denken we in de eerste plaats aan het welzijn en de gezondheid van onze Lierse ondernemers. We willen in geen geval risico's nemen. We kijken ernaar uit om jullie zo snel mogelijk een nieuwe datum voor te stellen. Liesbeth Schwartz staat in ieder geval te popelen om jullie op een later tijdstip te begeesteren met het #LIV project.